PUBLICITAT

Escaldes-Engordany

El Govern tira pel dret en la cessió de terrenys i les guarderies

L’avantprojecte manté que les escoles bressol siguin competència dels comuns i fa una llista d’informes no vinculants

Per ESTEFANIA GRACIA / JOAN RAMON BAIGES

Una reunió sobre les competències entre els grups parlamentaris, els cònsols i el Govern.
Una reunió sobre les competències entre els grups parlamentaris, els cònsols i el Govern. | ANA
Desprès de sis reunions a tres bandes per definir les competències comunals, els implicats (Govern, comuns i consellers generals) han arribat a un acord. 
 
Segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, s’ha elaborat un nou esborrany de l’avantprojecte de Llei de delimitació de competències que recull les aportacions i propostes que s’han anat fent al llarg de les reunions. Tot i això, pel que fa a als informes vinculants en la cessió de terrenys i a les escoles bressol (dos dels temes més discutits durant les trobades), l’Executiu ha tirat pel dret. I és que malgrat que hi havia certes discrepàncies en relació a aquests dos temes, finalment el text s’ha acabat deixant com estava: les guarderies seguiran sent competència dels comuns i els informes de les corporacions seran vinculants sempre que no siguin d’un dels projectes nacionals que es defineixen com a exempcions (com centres escolars, universitats, equipaments culturals o altres). 
 
Guarderies infantils / En concret, en l’esborrany es detalla que els comuns tindran «atribuïda la competència del servei de guarderies infantils en concurrència amb la iniciativa privada». Així com que les corporacions s’hauran de «comprometre a pactar entre elles els criteris necessaris» per fer que els preus de les guarderies públiques i els ajuts i beneficis a quès es poden acollir els usuaris «siguin uniformes a totes les parròquies». 
D’altra banda, el text també estableix que el Consell General i el Govern es «comprometen» a promoure la modificació de la Llei de guarderies infantils i dels seu reglament amb la «finalitat d’establir l’obligatorietat que totes les guarderies infantils que desenvolupen una activitat contínua disposin d’un pla pedagògic». Amb la modificació, també es comprometen a «revisar, de forma consensuada amb el sector, la formació necessària per treballar en una guarderia, amb l’objectiu de millorar l’atenció als infants».
 
D’aquesta manera, no es dona del tot compliment a la proposta que va presentar el Partit Socialdemòcrata (PS) en relació a les escoles bressol. Doncs el partit va demanar que es fes un pla pedagògic en conjunt però també que la competència d’aquests centres passés a ser de l’Estat. Una iniciativa amb què va estar d’acord la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol. 
 
Informes vinculants / En relació als informes que han de fer les administracions parroquials en el cas d’una cessió de terrenys per a projectes d’interès nacional, es manté la llista d’exempcions (tot i que s’ha tret les guarderies d’entre els casos en què els informes no seran vinculants) i s’afegeix un paràgraf per especificar el següent: «si, per qualsevol motiu, terrenys de titularitat d’un comú o d’un quart que han estat objecte de cessió gratuïta al Govern per a l’execució d’un projecte d’interès nacional o d’un pla sectorial haguessin de passar a formar part del patrimoni d’una persona privada, física o jurídica, o d’una societat amb participació de capital públic i privat, el comú o el quart que n’eren titulars abans de la cessió tenen dret a la reversió dels terrenys cedits i, en el cas que hagi de continuar l’ús per aquesta persona o societat, a percebre una compensació econòmica per aquest ús (calculada a preu de mercat)». 
 
Per tant, no se segueix la petició de Socialdemocràcia i Progrés (SDP)  i el cònsol major de la Massana, David Baró, que van demanar que els informes de cessió de terrenys fossin «sempre vinculants». Així com la de Liberals d’Andorra (LdA), que va posar sobre la taula la possibilitat que els informes fossin en totes les ocasions «vinculants o no», que no hi haguessin exempcions. 
 
Exempció de les taxes / Un altre aspecte que es va parlar durant les reunions a tres bandes va ser l’exempció de taxes als organismes autònoms o entitats parapúbliques. En aquest sentit, l’esborrany estableix que les institucions esmentades «estan exemptes del pagament de taxes per la utilització privada o l’aprofitament especial del domini públic amb caràcter continuat, quan l’utilitzin per a la prestació de serveis públics», una mesura amb la que el cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, no hi està d’acord, doncs així ho va manifestar la setmana passada en una entrevista aquest rotatiu. 
 
Servei d’infància i adolescència / Finalment, en l’esborrany que hauran de signar els set comuns, el síndic general i el cap de Govern, s’especifica que l’atenció als infants i adolescents amb dificultats o en situació de risc serà «competència» de l’Executiu. Per tant, «els comuns que detectin la presència a la parròquia» de casos d’aquest índole ho hauran de posar «immediatament en coneixement dels serveis socials del Govern, i no destinaran recursos propis a aquests serveis i prestacions». Un punt amb el que la majoria d’implicats en l’acord estan a favor. 

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT