PUBLICITAT

Un Govern de consens

El món canvia i ens empeny a trobar noves maneres de fer política. Una política que, entre altres, sigui capaç d’assolir grans consensos en favor de l’interès general. Els resultats de les eleccions del 7 d’abril van evidenciar-ho i els Demòcrates, amb Xavier Espot al capdavant, ho vam entendre així i per aquest motiu vam treballar des del primer moment per bastir un pacte de legislatura, conscients que qualsevol pacte és un acte de generositat de les parts implicades.

La cultura del pacte és un valor de les societats petites i de muntanya com la nostra, on sempre ha calgut posar-se d’acord per a qualsevol cosa que afecti el bé comú. Un valor que ens fa millors com a societat, que ens és propi i que alhora compartim amb algunes de les democràcies més antigues i consolidades d’Europa, on arribar a acords amb altres forces és gairebé natural.
Aquesta vegada, tot s’ha de dir, amb un programa coincident en molts aspectes tant amb Liberals d’Andorra com amb Ciutadans Compromesos, ens ha estat encara més fàcil segellar un pacte de govern. Les diferències, legítimes, no haurien de suposar en cap cas un motiu de bloqueig, sinó una oportunitat per al diàleg, per parlar i sobretot per escoltar, per trobar les millors solucions fruit de la suma de visions i experiències distintes.

D’altra banda, la política d’avui ha de ser més propera al ciutadà i, sobretot, ha de ser traçable. Per aquesta raó la transparència haurà de ser un dels valors que guiï l’acció del futur govern que ha començat a perfilar-se amb l’elecció, aquesta setmana, de Xavier Espot. No és per casualitat que la primera proposició de llei que presentarem al Consell General les tres forces del pacte serà justament la Llei de transparència i bon govern.

La nova política és senzillament la que pertoca a un nou temps, amb noves aspiracions per part de la ciutadania. Una ciutadania que vol ser més present en les decisions que es prenen, que vol estar informada, que vol fer sentir la seva veu més sovint i no només quan hi ha eleccions.

Els Demòcrates hem estat, des del nostre origen, una força política d’equilibri. En aquest cas, potenciar la participació ciutadana no és excloent d’assumir les responsabilitats que ens pertoquen en els àmbits legislatiu i executiu. I a la inversa: actuar d’acord amb aquestes responsabilitats no hauria d’implicar mai aïllar-se o deixar d’estar amatents a allò que els ciutadans opinen de la nostra acció política.

Aquesta visió equilibrada d’Andorra serà la nostra aportació al nou Govern de consens. En tots els àmbits i tal com hem fet palès en les darreres legislatures i al nostre programa electoral. Perquè creiem tant en la innovació com en els sectors tradicionals; en la iniciativa privada i l’emprenedoria; en la igualtat efectiva de totes les persones; en la diversitat i en les mesures positives d’inclusió social; en l’obertura i, alhora, en la preservació de la identitat; en el progrés i en les accions valentes i decidides en favor del medi ambient. Renovem avui el nostre compromís amb tots aquests valors, convençuts que aquest és el millor camí de present i de futur.

Comenta aquest article

PUBLICITAT