PUBLICITAT

Encamp

Encamp reclama 340.000 euros de taxes i impostos impagats

La corporació ha publicat al BOPA la llista de deutors

Per EL PERIÒDIC

Una reunió de Cònsols al Comú d'Encamp.
Una reunió de Cònsols al Comú d'Encamp. | TONY LARA
El Comú d’Encamp ha publicat al BOPA la llista de les empreses i particulars que tenen algun deute amb la corporació i per a les quals s’obre un període voluntari de pagament. El deute, corresponent a diversos impostos i taxes impagats del 2014 i alguns dels 2013, ascendeix a gairebé 250.000 euros. La corporació compleix el que disposa la llei de les finances comunals i la llei de bases de l’ordenament tributari.
 
Els deutors tenen impagats de l’impost sobre la propietat, les taxes d’higiene o de les activitats comercials, entre d’altres. Des d’ahir, els 761 particulars i empreses que apareixen a la llista tenen un mes de temps per abonar la quantitat que deuen. En cas que no ho facin, s’iniciarà el període de constrenyiment, amb el recàrrec corresponent. L’import total que reclama el Comú d’Encamp és, exactament, de 248.855 euros. L’import màxim reclamat és de 10.116 euros, mentre que el més baix és de 0,39 euros.
 
El Comú d’Encamp també ha publicat al BOPA una llista amb els deutors per als quals ja ha començat el període de constrenyiment, un cop esgotat el temps de pagament voluntari, l’import dels quals ascendeix a 91.711 euros. Les 204 persones i societats que apareixen a la llista d’impagats corresponen a taxes i impostos dels anys 2011, 2012 i 2013. L’import més petit és de 0,44 euros i el més elevat, d’11.128 euros. En aquest cas, tenen un mes a partir d’avui per liquidar el deute i, si no ho fan, la corporació presentarà davant de la Batllia la demanda d’execució sobre els seus béns.
En total, al Comú d’Encamp se li deu 340.566 euros. 

Comenta aquest article

PUBLICITAT