PUBLICITAT

L'INAF complementa el Pla comptable en àmbit financer

  • L'institut estableix els terminis màxims d'amortització a seguir per als actius
  • En el cas dels edificis, el topall queda establert en els cinquanta anys
EL PERIÒDIC
ESCALDES-ENGORDANY

Periodic
Un bé immoble subjecte de la seva amortització. Foto: ONA MORANTE

L'Institut Nacional Andor- rà de Finances (INAF) va emetre recentment un comunicat que afecta les entitats financeres --no bancàries-- de crèdit especialitzat, les entitats financeres d'inversió gestores d'organismes d'inversió i les entitats financeres d'inversió gestores de patrimoni. En l'escrit s'estableixen els criteris d'amortització com a complement del Pla comptable. En aquest sentit, l'institut concreta el text amb la indicació dels "terminis màxims d'amortització a seguir per als elements d'actiu", situant els topalls per al bon funcionament del sistema.

Concretament, el termini per a l'amortització dels béns de la categoria "edificis" queda establert finalment en 50 anys, un termini que "també concerneix les millores que s'aporten als terrenys per a la seva edificabilitat". D'altra banda, en la categoria d'"equips informàtics i de processament de dades", el màxim per a l'amortització permès per l'INAF és de cinc anys, mentre que per a l'amortització del "mobiliari" i del "material d'oficina" s'estableix en deu anys, segons el comunicat de l'institut.

El llistat distribuït per l'INAF com a complement del Pla comptable del sistema financer inclou quatre categories més. En el cas dels "vehicles", s'estableix un termini màxim de cinc anys, mentre que per a l'amortització de les "instal.lacions i equipaments" el límit són els deu anys. Finalment, el termini màxim per a l'amortització de les "aplicacions informàtiques" queda fixat en cinc anys, mentre que "per al cens emfitèutic, el termini d'amortització no ha de poder sobrepassar en cap cas la durada residual del contracte". Segons l'INAF, en tots aquests punts "no s'inclouen els terrenys, l'immobilitzat en curs i els elements de patrimoni artístic que no s'amortitzen, ni els drets de traspàs, els terminis d'amortització dels quals s'estableixen en el Pla comptable".

LA SUPERVISIÓ DE L'INAF
Durant els últims mesos, l'Institut Nacional Andorrà de Finances ha vingut exercint el seu paper de supervisor dins el panorama financer mitjançant diversos comunicats, l'últim dels quals destacava les "importants repercussions" que suposa per a l'avaluació de terrenys i immobles en garantia hipotecària el fet de no disposar d'una regulació en matèria de taxacions.

En aquest cas, l'INAF ja va criticar la "manca d'homogeneïtat en les valoracions dels béns immobles emprats com a garantia dels préstecs i crèdits concedits", motiu pel qual es va valorar "la conveniència de precisar certs requeriments i de modificar el calendari de regulació inicialment establert". Aquest increment del control en un context de crisi ha quedat palès amb demandes com ara "el bon criteri de les entitats bancàries a l'hora d'acceptar o no taxacions de certs taxadors". [email protected]Per a més informació consulti l'edició en paper.Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT