PUBLICITAT

La Massana

La Massana tanca l’exercici 2015 amb un superàvit d’1,36 milions

La corporació aprova el marc pressupostari de la present legislatura

Per Iván Álvarez

David Baró, amb el conseller de la minoria, Albert Esteve, ahir
David Baró, amb el conseller de la minoria, Albert Esteve, ahir | Tony Lara
El Comú de La Massana va cloure la liquidació pressupostària de l’any passat amb un superàvit d’1,36 milions d’euros, una liquidació de despeses de gairebé 12 milions d’euros, un 94,02% del previst i una execució pressupostària d’1,69 milions en despeses d’inversió, el que representa un 86,91% del que el comú tenia previst. El cònsol major, David Baró, va explicar que la previsió de l’equip comunal és aconseguir reduir l’endeutament durant els propers quatre anys en un 10,12%, seguint la tendència continuada. Actualment, aquest concepte s’ha reduït en dos milions i s’ha situat gairebé 14 milions i mig. 
A més, la corporació va aprovar el marc pressupostari previst per al present mandat 2016-2019, en base a la llei de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal, amb l’abstenció del conseller de la minoria, Albert Esteve. El membre de DA va indicar que s’havia abstingut tot i que les previsions que s’havien fet «s’havien basat en la prudència». 
Pel que fa a l’increment progressiu de la inversió, la previsió del comú és d’uns 6,4 milions d’euros durant el present mandat. Una previsió d’inversió real ja que, cal recordar, que un percentatge d’aquesta partida anirà lligada la recompra d’accions d’Emap. «En xifres globals, gairebé la mitat de la capacitat inversora de la parròquia anirà destinada a aquesta recompra de les preferents d’Emap que, d’altra banda, crec que s’han de fer», va indicar Esteve. El cònsol major, durant la seva explicació pressupostària també va recordar que cada any s’ha previst una partida d’1,5 milions d’euros per destinar-los a la recompra d’aquestes accions. 
 
Pressupost 2016/ També va quedar aprovada l’ordinació del pressupost pel present exercici, al qual ja es va donar llum verd el passat mes de desembre. Baró va afirmar que ascendeix a 12,2 milions d’euros i que era un pressupost «equilibrat, seguint la línia de contenir la despesa corrent i d’extremar la prudència a l’hora de valorar els ingressos». 
En aquest sentit, el cònsol major va explicar que, tot i que havien tingut una entrada superior a l’esperada en concepte de l’ITP al 2015, «es tracta d’una dada puntual, no constant, i per això tornem a ser prudents amb la previsió».
Baró també va exposar que el 7% del pressupost es volia destinar a l’amortització de l’endeutament. D’aquesta manera, a final de l’exercici 2016 es preveu que el deute se situï en 13,6 milions d’euros, 812 mil euros per sota que al tancament del pressupost 2015. El cònsol va exposar que els objectius de sostenibilitat financera, estabilitat pressupostària i fiscal ja s’havien tingut en compte en la confecció del pressupost 2016, que «no ha tingut gaires actualitzacions per adaptar-se a la Regla d’Or, ja que des del 2012 apliquem un acurat i rigorós pla de viabilitat amb una projecció a deu anys vista».
 
Inversions/ En aquest apartat, l’equip comunal va desglossar que, entre totes les accions previstes, calia destacar l’eixamplament de carreteres (468.819 €), concretament es portarà a terme la fase 4 de la carretera de l’Aldosa, l’eixamplament de la carretera de Sispony, l’arranjament del camí dels Cortals i el camí de Pardern d’Anyós. També es destinarà partides importants a la renovació de la xarxa d’aigües pluvials i residuals (150.000 €), que inclou la quarta fase de la xarxa de col·lector del riu dels Cortals d’Anyós, i a la millora de les urbanitzacions (100.535 euros), a banda del manteniment dels equipaments,  les vies urbanes, parcs i jardins o la preservació del Parc Natural del Comapedrosa.
Finalment, ahir també es va procedir al jurament dels càrrecs de Marc Juan, com a director de finances i pressupost, i de Cristina Pérez, com a directora del departament de medi ambient.
 

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT