PUBLICITAT

Andorra la Vella

Els Bombers critiquen la poca concreció del projecte de llei

Del text se’n desprèn que s’hauran de desplegar fins a 35 reglaments en un any

Per ESTHER JOVER MARTIN

Un equip de bombers treballa en l’extinció d’un incendi a Andorra la Vella.
Un equip de bombers treballa en l’extinció d’un incendi a Andorra la Vella. | TONY LARA
El Projecte de llei del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (CPEIS) «no ens dóna cap seguretat jurídica, tot queda pendent de reglament», va lamentar ahir el president de l’Associació de Bombers d’Andorra (ABA), Joan Torra. L’agent del cos especial va subratllar que de la norma s’han de desplegar un total de 35 reglaments. 
 
Per exemple, la provisió de les places vacants o de nova creació del CPEIS «es fa pels sistemes de concurs oposició o d’oposició, segons es determini reglamentàriament», «els requisits i la formació necessaris dels membres del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments per estar acreditats degudament a l’efecte d’exercir les tasques d’inspecció i investigació es determinen reglamentàriament» i «la concreció de les ocupacions professionals tipus i les funcions principals i les activitats bàsiques dels diferents llocs de treball s’especifiquen reglamentàriament».
 
El text, però, preveu que tota la reglamentació que es deriva de la norma ha d’estar desplegada en un any a comptar a partir de la seva entrada en vigor,excepte el reglament relatiu a la jornada i l’horari de treball que s’ha d’aprovar el termini de sis mesos des de la data en què entri en vigor la llei.
 
Dret de vaga, ara sí / El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va remarcar ahir que el Projecte de llei –el primer que s’elabora del cos especial– també inclou el dret de vaga i manifestació. L’article 62 del text, que regula els drets de vaga i de manifestació dels agents, estableix que «a l’efecte de garantir la prestació dels serveis que tenen encomanats, que són essencials per a la comunitat i la interrupció dels quals pot afectar béns i drets constitucionalment protegits, com són els drets a la vida, la integritat física, la seguretat i el medi ambient, els membres del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments només poden exercir el dret de vaga en els termes que estableixi la normativa aplicable, tot respectant el manteniment dels serveis mínims i els efectius que es fixin a aquest efecte».
 
Torra va precisar que en el primer esborrany del projecte de llei que se’ls va fer arribar el dret de vaga i de manifestació els estava prohibit –com passa amb els altres cossos especials, policies i agents penitenciaris–, però, en el text definitiu s’ha previst. Amb tot, el president de l’ABA va argumentar que «ja treballem en serveis mínims, i si som deu i volem fer vaga, només ho podrem fer dos?». A més, els bombers «tenen prohibit manifestar-se i defensar públicament els seus drets i interessos professionals utilitzant en tot o en part l’uniforme o les divises reglamentaris, i el material operatiu o de transport».
 
Torra també va considerar que la Llei de la funció pública, a la qual està adscrit el cos de bombers, s’ha de modificar en els pròxims mesos i, per tant, va opinar que «si fa 25 anys que esperem una llei ja podíem haver esperat més, perquè quan es modifiqui la Llei de la funció pública potser haurem de modificar la nostra». 
 
El Projecte de llei entrarà ara a tràmit parlamentari. 

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT