PUBLICITAT

Andorra La Vella

Vall Banc restringeix les operacions als clients no regularitzats

Els usuaris hauran d’acreditar que compleixen les obligacions fiscals

Per EL PERIÒDIC

Oficina central de Vall Banc.
Oficina central de Vall Banc. | TONY LARA
Per «lluitar contra la prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme», Vall Banc ha limitat les operacions de clients en efectiu a un import màxim de 250.000 euros anuals. Aquesta és una mesura que tenen instaurada tots els bancs del Prncipat. A partir de l’1 de gener de 2017, aquesta limitació es mantindrà «únicament per a aquells clients de l’entitat que hagin demostrat de forma fefaent (mitjançant la documentació acreditada a aquest efecte) que compleixen les seves obligacions fiscals en la jurisdicció que els sigui d’aplicació», així ho ha comunicat Vall Banc. Els qui no acreditin dita informació no podran realitzar operacions en efectiu i hauran de fer-les mitjançant: transferència bancària, xec bancari nominatiu o instrument financer similar. 
 
Període anual / En relació a l’exercici d’aquest any, Vall Banc considerarà com a període anual des de l’11 de maig de 2016 fins al 31 de desembre de 2016. I qualsevol sol·licitud d’operació de clients «que superi l’import màxim anual de 250.000 euros haurà de ser canalitzada i executada mitjançant operacions de transferència bancària, xec bancari nominatiu o instrument financer similar, a fi que les mateixes puguin ser objecte d’una adequada i rigorosa taçabilitat per part de l’entitat», segons matisa Vall Banc. 
 
L’entitat també puntualitza que en relació a les operacions canalitzades per via de transferència bancària, Vall Banc «es reserva la potestat d’acceptar la corresponent instrucció del client en aquells casos en què l’origen o la destinació de les mateixes siguin països no OCDE (Organizació per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic)». Així, el banc pretén establir «mesures de deguda diligència reforçada al voltant d’aquesta tipologia d’operacions, a fi de minimitzar el risc que les mateixes puguin suposar per a l’entitat». 

Comenta aquest article

PUBLICITAT