PUBLICITAT

Escaldes-Engordany

El Tribunal de Comptes denuncia irregularitats en la gestió del SAAS

L’ens constata que es pagaven plusos perquè certes persones mantinguessin el sou tot i deixar el càrrec

Per LÍDIA RAVENTÓS

L’ens constata que es pagaven plusos perquè certes persones mantinguessin el sou tot i deixar el càrrec
L’ens constata que es pagaven plusos perquè certes persones mantinguessin el sou tot i deixar el càrrec | ALEX LARA
L’informe de fiscalització realitzat pel Tribunal de Comptes referent al 2015 i fet públic ahir posa en relleu diverses irregularitats en el funcionament del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) especialment relacionades amb retribucions i complements a empleats que no estan regulats. El pagament del SAAS més destacat és que atorga «complements Ad Personam», és a dir, que es paga un plus per tal que persones que han cessat de la seva responsabilitat puguin mantenir el salari que tenien en el moment en què van ser nomenats. També es denuncien complements vinculats als ingressos d’activitat assistencial, primes d’exclusivitat i primes per projectes. Per tots aquests conceptes, alerta el Tribunal de Comptes, «s’estarien produint pagaments indeguts susceptibles de generar responsabilitats» legals.

Cal recordar que les irregularitats del SAAS ja van tenir conseqüències professionals amb l’acomiadament del seu exdirector econòmic, Quirze Font, el gener d’enguany. Malgrat que les conseqüències de l’actuació no han passat, fins ara, de l’àmbit administratiu, el Govern va decidir informar a la Fiscalia de la situació perquè fos la Justícia qui decidís si hi havia indicis de delicte. Un any més, l’informe del Tribunal de Comptes ha tornat a observar un funcionament dubtós.

Tal com s’exposa en l’anàlisi dels comptes, «cal indicar que, malgrat aquests complements puguin no ser contraris a la normativa que regula les relacions laborals, en el cas del SAAS, atenent a la seva naturalesa d’entitat del sector públic i en atenció al principi de legalitat, s’ha de regir per la regulació específica que, en aquest cas, és el Reglament de personal».

Contractes mal justificats / L’organisme també fa diverses observacions sobre contractes que no estan ben justificats. Entre d’altres, destaca que «s’han contractat persones per les quals no es disposava de plaça pressupostada la qual cosa incompleix les limitacions de l’article 24 de la Llei de pressupost per a l’exercici 2015». En aquest cas, a més, les retribucions fixades «no han tingut en compte les graelles salarials de l’entitat, fixant-se condicions salarials que les superen sense que s’hagi justificat aquest fet».

El Tribunal de Comptes també detecta que s’han signat contractes per obra i servei «en els quals no s’indica clarament la situació concreta que determina l’acabament de la relació laboral», incomplint així el Codi de relacions laborals. Segons al·lega el SAAS en resposta a les anomalies detectades pel tribunal, «des del mes de març del 2016, tots els contractes temporals que es formalitzen són determinats. Actualment s’estan regularitzant totes les contractacions per obra i servei que hi havia».

Així mateix, es fa constar que fins a nou empleats del SAAS van superar els límits anuals fixat pel Codi de relacions laborals d’hores extraordinàries que està fixat en un màxim de 426 hores l’any. Quatre d’aquestes nou persones són facultatius del departament de pediatria.

Contractació directe injustificada / D’altra banda, en l’informe s’afegeix una «contractació directe no justificada» a la consultora UBICUE SALUD, SL per un import de 45.000 euros «per tal de determinar les millores de qualitat a implementar per tal d’aconseguir el certificat d’acreditació dels estàndards de qualitat de la Joint Comission Internacional». El SAAS va justificar la contractació directa considerant que es tractava de «material sensible».

Segons apunta el Tribunal de Comptes, «d’acord amb aquesta norma, són de caràcter sensible els que tenen incidència en les directrius i decisions polítiques que determinen els objectius estratègics del Govern, fets que no es donen en el contracte de referència». 

Comenta aquest article

PUBLICITAT