PUBLICITAT

La dura i obligada travessia que va iniciar el sector financer

Andorran Banking, l’associació que engloba els cinc bancs del país, va presentar ahir els resultats del sector de l’any passat. En destaca el màxim històric dels recursos gestionats, que superen per primera vegada el llindar dels 46.000 milions d’euros (un 1,5% més que l’any passat), però cauen els beneficis globals, que han passat dels 155 milions del 2016 als 131 del 2017, el que representa una disminució del 15,5%. Aquesta disminució no representa cap sorpresa doncs el procés de transformació que està vivint la banca té un cost a curt termini encara que a llarg termini representi l’estabilitat per a un sector que continua sent clau per a l’economia nacional.
Dimarts l’Executiu va exposar la liquidació dels comptes de l’any passat i en aquests balanços ja es reflectia que en la secció de tributs la liquidació es va tancar amb una recaptació d’impostos directes inferior a la del 2016. La davallada de 82 a 71 milions d’euros s’explica per  la baixada d’ingressos del sector financer.
Les entitats bancaries del país encara noten els efectes de tants canvis que s’han produït en el sector. En un període molt curt de temps Andorra s’ha compromès plenament amb la transparència que reclamava la Unió Europea, s’ha deixat enrere l’època del secret bancari i s’ha passat a l’intercanvi d’informació fiscal automàtic. En un món global on encara operen territoris opacs protegits per nacions teòricament cooperants, Andorra ha sabut entendre que no podia obviar l’exigència adaptar-se.
Aquest període de canvis ha coincidit amb la crisi econòmica que han patit les principals economies i amb un tipus d’interès negatius que han retallat els beneficis dels bancs.

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT