PUBLICITAT

L’electricitat torna a marcar l’evolució del país

És impossible dissociar la modernització del país i l’evolució com a societat de l’energia elèctrica. És ben conegut que Fhasa no només va produir energia sinó que va ser clau per desenvolupar la xarxa viària al país i també va representar la primera arribada massiva de treballadors estrangers al país que s’acabarien quedant i enriquint per sempre més el substrat social del territori. 


Ahir, l’hereva de Fhasa, FEDA tornava a marcar un punt d’inflexió en l’evolució del país a través de l’acord amb la companyia elèctrica francesa, EDF, que permetrà estabilitzar el preu de la llum a Andorra. En primer lloc, això beneficiarà la butxaca de particulars i empreses andorranes però, en segon lloc, i potser, a priori, no tan vistós, permetrà un estalvi per a FEDA. Al seu torn, aquesta podrà invertir en més infraestructura de generació elèctrica per avançar cap a l’objectiu de millorar l’autonomia energètica del país i és que no oblidem que a hores d’ara importem el 80% de l’electricitat. 


Només el temps dirà si l’acord signat ahir serà tan rememorat en la història andorrana com la posada en marxa de Fhasa. No obstant això, té dues característiques que no són fàcils de combinar però que són claus per a l’evolució en el segle XXI: en primer lloc, és competitiu a nivell econòmic i, en segon lloc, és competitiu a nivell de sostenibilitat mediambiental. 


I és que no només el contracte amb EDF marca tarifes fixes per als pròxims anys, al contrari de la tendència d’augment, sinó que s’ha establert el compromís perquè el 50% d’aquesta energia que arribi via França sigui de fonts renovables. I el camí sembla que no acaba perquè la ministra de Medi Ambient es mostra partidària de provar de negociar una fórmula similar per a les importacions des d’Espanya que també garanteixi el foment de l’energia neta. 

Comenta aquest article

PUBLICITAT