PUBLICITAT

Anna Zamora Professora de català per a adults

«Els cursos ajuden a conèixer i estimar el país»

Per Lara Ribas

La professora de llengua catalana, Anna Zamora.
La professora de llengua catalana, Anna Zamora.

L’Anna Zamora és professora de llengua catalana i des de fa quatre anys que imparteix classes de formació per a adults. Tot i que ha ensenyat tots els nivells, gaudeix sobretot amb els cursos gratuïts que ofereixen des de l’Àrea de Llengua Catalana del Departament de Política Lingüística, ja que més enllà d’un lloc d’aprenentatge s’acaben convertint en un punt de trobada on compartir experiències i enriquir-se en tots els sentits. A partir del 4 de febrer, comença el nou semestre. 

–Els cursos gratuïts a qui van dirigits?
–Són oberts a tot tipus de públic; l’únic requisit és que els alumnes tinguin ganes d’aprendre català. Oferim des del nivell A1 fins al C2. 

–Quins perfils d’alumnes ha identificat?
–La gran riquesa d’aquestes classes és que el públic és tan ampli i hi ha tantíssimes nacionalitats que a part d’aprendre llengua es converteixen en un lloc de trobada, d’integració i per conèixer Andorra. 

–Quin és l’objectiu dels alumnes? 
–Hi ha persones que s’apunten perquè han de presentar-se a un examen o s’adonen que tenen alguna mancança lingüística. També hi ha jubilats o gent que ve pel plaer intel·lectual. I l’estranger no acudeix únicament per aprendre català, sinó també perquè té moltes ganes d’integrar-se a Andorra. 

–Com ho treballa? 
–Una de les característiques d’aquests cursos és que tot està adaptat a la realitat andorrana, tant els manuals que utilitzem fins al B2 com el material propi que tenim per al C2. I, per exemple, quan expliquem com donar indicacions per arribar a algun lloc, recorrem a localitzacions andorranes. Els cursos ajuden a conèixer i a estimar Andorra. 

–I què representa per a vostè? 
–Per a mi, és molt més que els simples cursos de català. Hi ha tants perfils diferents de persones que culturalment és molt ric. Per exemple, per Nadal, vam veure com se celebra la festivitat en molts indrets diferents. I aquí també tens la possibilitat de fer molts amics.

–Com afronta una classe tan diversa? 
–Nosaltres treballem per projectes i competències i jo sobretot m’he d’adaptar als nivells i a les demandes dels alumnes, però es fa tot en català i si, convé, fem gestos o el que calgui.

–Vostè veu una evolució lingüística des de l’inici fins al final del curs? 
–L’evolució més gran es veu en els cursos inferiors perquè el progrés va de no saber dir res fins a poder defensar-se o més. I en els nivells més alts ja no te n’adones tant, ja que hi trobem traductors, periodistes o persones amb certa inquietud cultural.

–Els catalanoparlants què solen buscar? 
–Cada vegada més gent d’Andorra s’adona que pot millorar bastant el coneixement de la llengua i té més interès per aprendre-la i perfeccionar-la. Solen estar en els cursos més alts, on comença a ser habitual que es trobin amb persones estrangeres que han fet tot el recorregut des de l’A1.

PUBLICITAT