PUBLICITAT

Sant Julià de Lòria

Els enquestats consideren que l’avortament és justificable

El divorci, l’homosexualitat i l’eutanàsia són altres pràctiques acceptades per la societat andorrana

Per Adrià Esteban

Manifestació a favor de la despenalització de l’avortament.
Manifestació a favor de la despenalització de l’avortament. | MARICEL BLANCH

els ciutadans d’Andorra que van participar a l’Enquesta Mundial de Valors van haver de respondre sobre l’avortament, una de les qüestions més candents durant la passada campanya electoral. En aquest sentit, la pràctica avortista tendeix a ser considerada justificable amb una qualificació de 6,1, tenint en compte que la valoració d’1 equival a «mai justificable» i la de 10 equival a «sempre justificable». No obstant això, la nota obtinguda vers la justificació és nou dècimes inferior en comparació amb els resultats de la cinquena onada realitzada l’any del 2005.
Aquest perfil respon amb una mitjana més alta entre les dones, especialment les joves, de nacionalitat andorrana o francesa, amb nivell d’estudis alt, professionals o tècnics, personal administratiu, ubicades a l’esquerra de l’espectre ideològic, de classe mitjana-alta i no religioses i atees. De fet, altres qüestions que van en contra de la doctrina catòlica també són justificades per part dels enquestats, com és el cas del divorci (8,2), l’homosexualitat (8,0) o l’eutanàsia (6,2).

Per contra, els habitants d’Andorra condemnen com a pràctiques reprovables el terrorisme com a mitjà polític, ideològic o religiós (1,1), la violència masclista (1,2) o la violència política (1,3), entre d’altres. D’altra banda, l’acceptació de la prostitució (4,7) és una qüestió que divideix a la població pràcticament en la seva meitat.

Immigració i tolerància

Respecte l’impacte dels immigrants en el desenvolupament del país, un 30% creu que és «molt bo», un 45,5% defensa que és «bastant bo»; un 20% es manté asèptica, un 3,1% creu que és «bastant dolent» i tant sols un 0,4% pensa que és «molt dolent». En aquesta línia de la tolerància vers la immigració, un 81% opina que «reforça la diversitat cultural», un 79% que «ofereix a les persones dels països pobres una vida millor» i un 63% que «cobreix llocs de treball importants vacants».

D’altra banda, davant la pregunta «em podria anomenar aquells grups de gent que vostè preferiria no tenir com a veïns», el 74% va admetre que serien els drogoaddictes i el 62,1% els alcohòlics. «L’enquesta demostra que els andorrans no tenen problemes amb els que pensen diferent, sinó els que et poden molestar» va expressar el director del CRES, Joan Micó. 

Comenta aquest article

PUBLICITAT