PUBLICITAT

Un llarg camí cap a l’aeroport

La Cambra de Comerç ha tornat a posar en el centre del debat la possibilitat de construir un aeroport nacional dins de les nostres fronteres. Ha iniciat un seguit d’estudis per determinar la localització d’aquesta infraestructura, la seva viabilitat i el cost que podria arribar a tenir, quantificat entre 500 i 700 milions d’euros. Els primers treballs s’han centrat exclusivament a determinar si tècnicament l’equipament seria realitzable i si podria acollir vols de llarg abast. Les dues respostes són afirmatives, però, com ja he avançat, posant una gran quantitat de diners sobre la taula.

Liberals d’Andorra valora positivament la iniciativa de la Cambra, però volem remarcar, davant l’afirmació feta en l’editorial del Diari d’Andorra del 3 de juliol, que aquest projecte no apareix en el programa electoral amb què ens vam presentar a les eleccions. Tanmateix, cal buscar opcions que millorin les comunicacions del Principat amb la resta del món. Les iniciatives privades que promoguin el desencallament del nostre país i el seu progrés econòmic mereixen tota la nostra atenció.

També és cert, però, que una proposta com la de la Cambra, amb la construcció d’un aeroport a la zona de Grau Roig, requereix molts més estudis, treballs de camp, debats... Cal assegurar-se que l’equipament sigui sostenible en tots els aspectes; no només en l’economicofinancer, sinó també en el mediambiental. I aquest sí que és un dels punts destacats del programa electoral amb què vam concórrer a les darreres eleccions, ja que els Liberals creiem que el creixement econòmic només serà perdurable en el temps si fem que sigui respectuós amb el nostre entorn.

Comenta aquest article

PUBLICITAT