PUBLICITAT

La Universitat de les Valls, de la il·lusió al tancament

El Govern va revocar l’oficialitat del Màster en Odontologia que oferia la Universitat de les Valls, però, segons va informar el Butlletí del Consell General del 4 de novembre del 2015, el Govern volia deixar transcórrer el curs 2015-2016 abans de prendre cap altra iniciativa ja que rector de la UdV havia informat el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior que a partir del mes de desembre disposaria d’una nova ubicació de la Universitat i que a partir del mes de febrer passat volia reprendre l’activitat acadèmica impartint titulacions pròpies en l’àmbit de l’odontologia.
El ministeri havia admès que no podia garantir que el desenvolupament del pla d’estudis de la Universitat de les Valls compleixi els mínims de qualitat per assolir tant la matèria teòrica com la pràctica que requereix el títol i que es preveu en els estàndards de qualitat que regeix l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior».
La Universitat de les Valls va començar a treballar el curs 2012-2013 però ja va tenir uns inicis titubejants  fins que va poder obrir portes. Per fer possible aquest projecte que va impulsar un odontòleg andorrà, va ser necessari que el Consell General fes una llei expressa el 2008, Philip Garcia va aconseguir un crèdit preferent facilitat per l’Administració de 250.000 euros, i el Govern va crear el títol de màster en odontologia, mitjançant decret el febrer del 2009. Però malgrat totes aquestes facilitats el centre no ha funcionat, ha deixat deutes i va haver d’abandonar l’edifici on s’havia instal·lat.
Ara el Govern ha decidit iniciar el procediment de tancament de la Universitat de les Valls. El centre va obrir l’esperança de convertir Andorra en un país de variada oferta d’ensenyament de qualitat gràcies a l’obertura econòmica, però fins ara els grans projectes estan pendents o no han vist la llum.

Comenta aquest article

PUBLICITAT