PUBLICITAT

De nou els accidents laborals es tradueixen en un increment

Els sinistres laborals continuen a l’alça, segons es pot constatar en les dades facilitades per la CASS, corresponents als cinc primers mesos d’aquest any. És una dada negativa, es miri com es miri. Lògicament hi haurà interpretacions oposades i factors que justifiquin aquest increment, però no hi haurà cap que permeti acceptar aquestes xifres com un fet que entra dins de la normalitat del mercat laboral.
I és que no es tracta d’una situació excepcional, sinó que també el 2017 es va produir aquest fenomen que té també una connotació econòmica negativa perquè afecta a les despeses de la CASS per les baixes laborals i l’assistència sanitària.
L’increment dels accidents laborals és del 12% respecte el mateix període de l’any passat. Es tracta d’unes dades que coincideixen quan major massa salarial hi ha al país. També és cert que la millora econòmica i l’evolució positiva de les contractacions de nou personal tenen a veure amb aquesta tendència.
I, com afirma el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, s’ha de tenir en compte el poc temps transcorregut des de l’aplicació de la llei de prevenció de riscos laborals, que va entrar en vigor al 2013 i, per tant, encara hi ha poca cultura de la prevenció i falta de consciència, segons aquest membre de l’Executiu.
Però deixant de banda els factors que més o menys poden influir, els accidents no són justificables, perquè amb total certesa molts haguessin pogut ser evitats. La llei és més concreta i rigorosa, però són les empreses –i en part els seus treballadors– els que han de tenir plena consciència que els elements de seguretat i de prevenció són la millor eina. Les sancions han de passar a una segona etapa, perquè el primer és fer complir la llei i aconseguir menys accidents a la feina.

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT