PUBLICITAT

La importància d’invertir en el coneixement lingüístic

El Maria Moliner implementarà a secundària un pla d’estudis en el qual les llengües no pròpies del sistema espanyol tinguin més pes. En concret, l’objectiu és que els alumnes acabin la secundària amb un nivell mínim de B2 en anglès, així com ampliar la presència del català a les classes, tenint en compte que és l’idioma oficial del país. Les famílies que trien el sistema educatiu espanyol també tenen la possibilitat d’estudiar llengua francesa des de primària, tot i que amb una càrrega lectiva inferior que la resta de llengües. 

És indubtable que una de les grans riqueses d’Andorra és la possibilitat de poder estudiar en qualsevol dels tres sistemes –l’andorrà, l’espanyol o el francès. També ho és que els alumnes del Principat surten, en la majoria dels casos, amb coneixement de com a mínim tres llengües –català, castellà i francès– a més de les nocions adquirides en una quarta llengua com pot ser l’anglès. Aquesta característica ja els posa per davant d’altres estudiants dels països veïns. Per tant, tot el que es pugui millorar i ampliar en aquest camp ha de ser benvingut i cal buscar la manera que el coneixement lingüístic sigui adquirit pels alumnes de forma natural i progressiu, motiu pel qual és important començar-lo a implementar des de ben petits. 

El debat sobre la necessitat d’un bon domini de l’anglès per als estudiants no és nou. L’escola andorrana n’ha parlat en múltiples ocasions. Ara bé, anar més enllà del debat i plantejar un programa educatiu que inclogui aquesta llengua des dels cursos inicials, per tal que les competències lingüístiques dels alumnes del Principat creixin. D’aconseguir que la base anglesa dels estudiants sigui també bona, els joves sortiran de l’institut sent quadrilingüe i les portes que tindran obertes es multiplicaran instantàniament. 

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT