PUBLICITAT

Un problema que s’arrossega des de fa unes temporades

Els hotelers i la CEA demanen flexibilitzar l’accés a la feina temporal, en concret durant el període d’estiu. Segons el sector hoteler, aquesta situació s’accentua més ara que no pas a l’hivern, i per això reclamen al Govern mesures per ajustar les disfuncions que es puguin donar al mercat laboral. Aquesta situació es pot interpretar per les últimes dades que va oferir el departament d’Estadística sobre ocupació, que demostren com al mes de juliol el nombre de llocs de feina que s’oferien (813) gairebé doblaven els demandants de feina (414). La Unió Hotelera (UHA) reclama un sistema que permeti agilitzar les contractacions, com ara que s’exigeixin menys anys d’experiència en el cas dels extracomunitaris, i un sistema de quotes similars respecte a les de l’hivern i fer unes contractacions més curtes. Perllongar els contractes a temporers d’hivern també permetria reduir els costos per a les empreses a l’hora de fer tota la paperassa per fer les noves incorporacions. Tot això es preveu abordar en la pròxima reunió que tindrà lloc amb el Govern durant el mes de setembre.

El mercat laboral presenta una situació amb una problemàtica estructural, en què per molt que hi hagi més demandants de feina que places ofertes, molt probablement els perfils disponibles no s’adeqüen als que es busquen al sector de l’hostaleria perquè estan formats en una altra àrea i, per tant, no tenen la preparació suficient per a aquest sector. Alhora, el sector necessita una mà d’obra qualificada per oferir un servei d’excel·lència davant de les exigències del mercat turístic i dels visitants, que cada cop tenen més opcions per escollir indrets a l’hora de marxar de vacances. Paral·lelament, el sector també pateix indirectament, de la mateixa manera que a l’hivern, les dificultats dels treballadors que volen venir a Andorra per a un període curt de temps a causa de l’elevat cost de la vida i en particular, dels lloguers.

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT