PUBLICITAT

Escaldes-Engordany

L’hospital té una mitjana de 18 intervencions quirúrgiques al dia

Les dispensacions farmacèutiques del SAAS augmenten un 20% respecte a les xifres del 2014

Per ESTEFANIA GRACIA

L’Hospital Nostra Senyora de Meritxell va realitzar 8.044 hospitalitzacions durant el passat any.
L’Hospital Nostra Senyora de Meritxell va realitzar 8.044 hospitalitzacions durant el passat any. | TONY LARA
L’Hospital Nostra Senyora de Meritxell va tenir una mitjana, durant el 2015, de 18 operacions diàries (tenint present els dies feiners). En total, el passat any es van fer 4.487 intervencions quirúrgiques (151 més que al 2014). Aquestes dades es desprenen de la memòria del 2015 que va facilitar ahir el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS). Del total d’intervencions realitzades el passat any, 1.948 van ser programades amb ingrés i 1.431 sense ingrés. Mentre que 971 van fer-se per urgència i 137 diferides. 
 
A més, de totes les intervencions quirúrgiques fetes durant el 2015, més del 28% (1.295) van ser cirurgies ortopèdiques i de traumatologia. Mentre que les menys efectuades van ser les de pediatria (dos) i les endoscòpies, (també dos). 
 
Dispensacions de farmàcia / El nombre de dispensacions farmacèutiques de l’hospital ha augmentat un 20%. Doncs el passat any se’n van realitzar 852.362, mentre que al 2014 s’en van fer 681.160. Pel que fa a les intervencions de farmàcia clínica, han disminuït, ja que el passat any se’n van registrar 14.125 (436 menys que al 2014). 
 
D’altra banda, durant el 2015 es van donar 52.027 informacions de medicaments, es van fer 344 valoracions nutricionals i es van elaborar 9.991 fórmules. 
 
Urgències / El Servei d’Urgències de l’hospital va visitar durant el passat any a un total de 38.325 pacients (1.506 més que al 2014). Donant així una mitja de 105 visites al dia. Del total d’atencions, 29,5% (7.625) van ser visites pediàtriques. D’altra banda, la Unitat de Cures Intensives (UCI) va donar d’alta durant el passat any a 129 persones, amb una estada mitjana de 5,43 dies i un percentatge de mortalitat del 27,90%. Aquestes xifres mostren una disminució en relació a fa dos anys, ja que al 2014 es van fer 229 ingressos a l’UCI però amb una estada mitjana més curta, de cinc dies. 
 
Hospitalitzacions / Durant el 2015 es van fer 8.044 altes hospitalàries (11 més que al 2014). D’aquestes, 6.586 van ser altes convencionals, 1.438 d’unitat cirurgia sense ingrés (UCSI) i 20 de llarga estada. L’estada mitjana dels pacients hospitalitzats va ser de 4,8 dies, al 2014 era de 4,2. 
 
Del total d’hospitalitzacions realitzades durant el passat any, un 18% (1.462) van ser per cirurgies ortopèdiques i de traumatologia, mentre que l’àmbit on es van fer menys hospitalitzacions va ser l’oncològic (vuit), dermatològic (tres) i de reumatologia (dos). 
 
Des dels Centres d’Atenció Primària (CAP) es van realitzar, durant el passat any, 20.270 atencions als pacients i es van fer 116.653 visites. Mentre que al 2014 es van fer 19.174 atencions i 110.973 visites.
 
Recursos de l’hospital / Pel que fa als recursos estructurals de l’hospital, hi ha hagut una certa millora pel que fa al nombre de llits disponibles. Ja que durant el passat any es va comptar amb 203 llits d’hospitalització (vuit més que durant el 2014). Tanmateix, l’hospital tenia durant el passat any 22 consultes externes, quatre quiròfans, dos sales de part, 14 boxs d’urgències, 11 places d’hospital de dia i 17 boxs del servei de diàlisi. 

Sessions de quimioteràpia / l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell va realitzar 2.194 sessions de quimioteràpia, mentre que al 2014 en va fer 1.574. Pel que fa a les transfusions, han disminuït, ja que el passat any se’n van fer 84 i al 2014 en van ser 103. D’altra banda, el nombre de mielogrames realitzats ha augmentat, doncs al 2015 s’en van fer 38 (13 més que durant el 2014). 

També han augmentat considerablement les sessions de rehabilitació. Ja que durant el passat any l’hospital en va fer 66.598, mentre que al 2014 en van ser 23.749. Del total de sessions realitzades al 2015, 46.917 van ser ambulatòries, 12.598 hospitalitzades i 7.083 al Pas de la Casa. I del total de sessions fetes durant el 2014, 17.025 van ser ambulatòries, 4.734 hospitalitzades i 1.990 al Pas de la Casa. 
 
El nombre de diàlisis fetes durant el passat any ha disminuït, ja que al 2015 s’en van fer 4.278 i al 2014 se’n van realitzar 6.354. I pel que fa a les mamografies, al 2015 se’n van fer 1.856, mentre que al 2014 en van ser 1.813.

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT