PUBLICITAT

El PS vol que el Consell ratifiqui els acords d’intercanvi

La segona proposta intenta impedir la retroactivitat

Els consellers generals del Partit Socialdemòcrata (PS) han presentat dues esmenes al projecte de llei d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal. Malgrat que des de la formació es comparteix el text, sí que s’ha volgut reclamar dos canvis que es consideren importants. El primer és que es mantingui que tots els convenis internacionals que se signin a partir de l’entrada en vigor de la llei necessitin la ratificació del Consell General. El segon busca evitar la retroactivitat en la tramesa de dades.
En la primera esmena, es demana modificar la disposició final primera de la llei. El text original apunta que els convenis que signi el Govern a partir de l’entrada en vigor de la llei no requeriran el vistiplau del parlament, situació amb la qual el PS no hi està d’acord. Es demanda que «la incorporació de cada un dels estats a la llista dels estats amb els quals s’intercanviarà automàticament informació en el marc del MCAA requereix l’aprovació per part del Consell General».
En aquest sentit, el parlamentari socialdemòcrata Gerard Alís ha posat en relleu que el motiu del canvi demanat és que, tal com està el text, «podria ser inconstitucional». Al mateix temps, «pensem que la potestat de ratificar els convenis internacionals és del Consell General i intentem que la llei mantingui aquest principi».
La segona i darrera esmena fa referència a la disposició final tercera. En concret, proposa que «l’intercanvi automàtic d’informació amb un altre estat en el marc del MCAA únicament es pot referir als anys naturals a partir de l’1 de gener a l’any següent a l’expiració d’un període de tres mesos des de la data d’aprovació de l’intercanvi pel Consell General».

Comenta aquest article

PUBLICITAT