PUBLICITAT

Andorra la Vella

Els centres socials han de demanar permís al Govern per poder operar

El reglament contempla el tancament per una sanció administrativa

Per Iván Moure

Espot, ahir durant la compareixença posterior al Consell de Ministres.
Espot, ahir durant la compareixença posterior al Consell de Ministres. | SFG
El Consell de Ministres va aprovar ahir dos reglaments per a la Llei de serveis socials i sociosanitaris. D’una banda, el text que desenvolupa els serveis socials i sociosanitaris estructurats  en prestacions tècniques, econòmiques i tecnològiques; i de l’altra, la distribució competencial, la participació, la planificació, la inspecció i el finançament. I a la primera, hi ha un canvi substancial sobre la apertura i el tancament. Des d’ara, els centres socials necessitaran una autorització del Govern obligatòria per poder estar en funcionament. I també es contempla que un establiment pugui ser sancionat amb el tancament de les seves portes per sanció administrativa, en funció de la importància que tingui.
 
Tot això abans no estava tipificat a la llei. Des del 2011 hi havia un servei d’inspecció, però calia una norma jurídica que exigís a dits centres uns requisits de qualitat. «Si no hi ha un mínim de professionals, falten llits o no compleixen en aspectes de la seguretat contra incendis», va exemplificar Xavier Espot, el ministre d’Afers Socials –ahir portaveu eventual–, sobre possibles motius per ordenar un tancament. Així que també es crearà un Registre Nacional que dependrà directament del ministeri i al qual s’hi hauran d’inscriure totes les persones o entitats autoritzades.
 
La Cartera de serveis socials tindrà dos tipus de prestacions: les tècniques, centrades en les diferents modalitats com l’atenció primària, la domiciliària, la diürna, la residencial, de suport i fins i tot assessorament; i les tecnològiques, basades en les tres ja existents: l’assessorament i el subministrament de productes de suport i l’adaptació de l’habitatge.
 
La finalitat no és una altra que la de garantir la qualitat dels serveis socials i sociosanitaris que es presten a la població i per tant, l’Administració Central també obliga a la creació d’un Pla Nacional que serveixi d’instrument tècnic per tenir unes pautes a seguir i concretar les prestacions que s’haurà de refer cada quatre anys i rebre una actualització cada any. I aquí és on entra el reglament de distribució competencial, que s’encarregarà de definir les responsabilitats que corresponen als comuns i al Govern, i preveu que s’aprovi el Pla nacional de serveis socials i sociosanitaris a quatre anys vista, a partir del qual els comuns poden aprovar programes comunals de serveis socials en l’àmbit de les seves competències amb l’afegit de les avaluacions anyals. Segons Espot, això servirà per ·fixar les prioritats· en matèria de benestar social i, a més, «s’establirà el sistema de control». 
 
Finalment, el text també fa referència al finançament dels serveis socials i sociosanitaris, que es regeix pel principi de coresponsabilitat entre el Govern o els comuns, la CASS, els beneficiaris i els familiars obligats. A més, s’estableix un termini de tres mesos per establir un preu públic de totes les prestacions tècniques i tecnològiques de serveis socials i sociosanitaris per part del Govern que els comuns també hauran de treballar a curt termini.
 
 
Els metges, obligats a tenir una formació periòdica
 
Una acció de gran importància en matèria de la reforma sanitària com és la del reglament d’acreditació dels metges per signar un conveni amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) es va aprovar ahir com, segons Espot, un motiu de pes per garantir una millora en la qualitat dels professionals. Així que a partir d’ara, qualsevol especialista de la salut haurà de complir una sèrie de requisits per poder exercir i també estarà sotmès a una sèrie de punts de revocació entre els quals hi ha «incompliment dels requisits establerts en matèria de formació continuada». El que vol dir que els professionals hauran d’anar actualitzant-se periòdicament, amb un nombre de crèdits a assolir mitjançant activitats lectives o congressos.
 
També hi haurà d’altres condicionants per poder ser un professional del sector com ara no tenir antecedents penals per delicte dolós en l’activitat assistencial, tenir dos anys dels darrers cinc d’experiència, no tenir cap sanció greu del Col·legi o no estar en període inhabilitació i tenir 75 anys.

PUBLICITAT
PUBLICITAT