PUBLICITAT

Escaldes-Engordany

Augmenta el desinterès dels joves per la situació política

Els menors de 25 anys són els menys crítics amb la gestió del Govern i la democràcia andorrana

Per ESTEFANIA GRACIA

Una sessió del Consell General dels Joves.
Una sessió del Consell General dels Joves. | Maricel Blanch
Els joves del Principat cada cop mostren menys interès per la política, així ho corrobora la darrera enquesta realitzada pel Centre de Recerca d’Estudis Sociològics (CRES). I és que un cop més, els ciutadans d’entre 18 i 24 anys són els que menys es preocupen pels quefers polítics, en concret –segons es detalla en les últimes enquestes– el 75% dels joves andorrans i el 87% dels no andorrans tenen «poc o gens» interès per aquest àmbit, mentre que l’any passat el percentatge de desinteressats era del 64 i el 78%, respectivament. 
Precisament, els joves també són els que menys voten, i és que només el 28% va depositar el seu vot a les urnes durant les eleccions passades.
 
Major interès / En contraposició, els que han augmentat el seu interès per la política –i els que més voten (un 86%)– són els majors de 55 anys, ja que el 54% dels andorrans i el 34% dels no andorrans d’aquesta franja d’edat asseguren tenir «molt o bastant interès», quan l’any 2016 els percentatges eren del 48 i el 28%. 
Pel que fa a la resta de ciutadans (de 25 a 54 anys), el seu interès per la política es manté força estable, malgrat que en cap dels casos (andorrans i no andorrans) se supera el 50% en relació al percentatge d’enquestats que mostren «molt o bastant» interès. 
 
Valoració de la política actual / Tot i ser els més desinteressats, els joves també són els que valoren de forma més positiva la política actual, i és que segons les enquestes, el 31% d’andorrans i el 25% de no andorrans opinen que aquesta és «bona o molt bona». Mentre que si s’observen la resta de ciutadans, els que atorguen una bona valoració a la situació política no sobrepassen el 19%. 
Així mateix, els joves (en un 61%) són els que estan més satisfets amb el funcionament de la democràcia a Andorra, mentre que els altres grups d’edat estan majoritàriament «poc o gens satisfets». 
Tot i això, els joves són els que estan més a favor què els residents de nacionalitat estrangera puguin votar a les eleccions generals, un fet que contraposa una mica la bona valoració que aquesta franja d’edat atorga a la democràcia, ja que actualment, només poden votar els andorrans, i per aconseguir la nacionalitat, els residents han d’haver estat vivint al país durant 20 anys.
Per contra, el 63% dels enquestats de més edat s’oposen a que els residents puguin votar.
 
Gestió del Govern / Els que millor valoren la gestió del Govern també són els més joves (amb una nota de 5,8 sobre 10) i els més grans (5,1), mentre que els altres grups d’edat el valoren amb una mitjana de 4,7 i 4,3. La valoració també és una mica superior entre els enquestats amb menor nivell d’estudis, els estudiants i els jubilats, però la relació no és estadísticament significativa. 
D’altra banda, els joves de 18 a 24 anys i els enquestats de 25 a 39 anys són els que més diuen que són d’esquerra (un 22% i un 23%, respectivament), mentre que els enquestats de 40 a 54 anys i de 55 anys o més diuen en major proporció que són de centre (un 24% i un 21%, respectivament).  
 
Confiança en les institucions / Quant a la confiança que tenen les persones de nacionalitat andorrana amb el Govern, l’enquesta mostra que és una mica superior entre els joves de 18 a 24 anys (5,9 sobre 10) i els majors de 55 anys (5,7). Igualment, els enquestats andorrans que més puntuen la confiança amb el Tribunal Constitucional són els més joves i els majors de 55 anys, atorgant-li una nota de 6,4. 

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT