PUBLICITAT

El nou Codi de procediment civil preveu la creació de dues seccions

El canvi legislatiu suposarà un estalvi econòmic i de temps i majors garanties

Per Meritxell Prat

Dues persones esperen als passadissos de la Batllia.
Dues persones esperen als passadissos de la Batllia. | MARICEL BLANCH

El Govern va aprovar ahir el projecte de llei de Codi de procediment civil que preveu donar una major garantia a tots els intervinents en el sistema de justícia i a més permetrà un estalvi de temps i econòmic gràcies als nous mecanismes que s’estableixen.


Un dels canvis importants que comportarà, segons va explicar el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, serà la creació de dues seccions civils (fins a l’actualitat només n’hi havia una) que ha de contribuir a millorar l’eficiència i la qualitat del servei gràcies. Així, una secció s’encarregarà de tramitar i resoldre els procediments ordinaris i abreujats, mentre que l’altra assumirà els procediments especials (laborals, família, d’arrendaments i de modificació de la capacitat). Una modificació que segons Espot s’ha fet com a resposta a la demanda que proposava la creació d’una batllia de família, que finalment s’ha desestimat per impulsar la divisió. 


Amb els canvis, el temps de resolució també es modificarà. En el cas del procediment especial, en el supòsit més ràpid, podria tenir sentència en un termini de 30 dies i la mitjana de temps en el procediment abreujat serà de tres mesos i en l’ordinari entre sis i vuit mesos. La norma, que compta amb 439 articles, 4 disposicions addicionals, 5 disposicions transitòries, 1 disposició derogatòria i 29 disposicions finals, té com a novetat important, tal com va avançar EL PERIÒDIC la major presència de l’oralitat en els processos judicials.


Per mirar de reduir el temps dels procediments legals, el nou text també preveu l’increment del llindar del procediment ordinari de 12.000 a 20.000 euros, raó per la qual un nombre més important de processos es tramitaran pel procediment abreujat.
D’altra banda, amb el mateix objectiu de celeritat, es deleguen als notaris competències en matèria de jurisdicció voluntària, que permetran alliberar la justícia i s’estableixen els terminis concrets per fer al·legacions i per resoldre els processos i les peticions que es formulin, per garantir que es respectin els terminis. A més, s’estableix que els requeriments documentals del tribunal seran gratuïts en tots els casos, que els advocats o procuradors puguin fer actes processals de comunicació, i que es puguin fer també per correu electrònic. Es regulen per primera vegada les diligències preliminars per evitar que s’iniciïn procediments judicials innecessaris.


Els canvis en el codi es van començar a treballar el 2012 i s’ha fet amb experts en dret processal civil, representants dels batlles, magistrats, fiscals, secretaris judicials, procuradors, saigs i consellers generals. 

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT