PUBLICITAT

El dret a jugar i descansar

Per a molts infants la fi del curs escolar suposa l’inici d’un nou estiu, ple d’activitats, aventures, coneixences noves i retrobaments familiars.

L’article 31 de «La Convenció sobre els Drets de l’Infant» reconeix el dret de l’infant al descans i a l’esplai, a lliurar-se al joc i a les activitats d’esbarjo adequades a la seva edat, i a participar lliurement en la vida cultural i les arts. El joc afavoreix les relacions personals, el desenvolupament de la personalitat i les capacitats mentals i físiques. El joc permet aprendre i créixer, potencia la motivació, la concentració i l’esforç. Dona la possibilitat d’imaginar, descobrir, experimentar, resoldre problemes i situacions amb creativitat, amb llibertat per poder decidir i provar noves solucions. Si a més a més, aquest joc es desenvolupa en espais naturals, lliures de contaminació, segurs i adaptats, on qualsevol infant, independentment de les seves habilitats, en pot gaudir, aconseguim que mitjançant l’experiència i l’observació l’infant desenvolupi a poc a poc la independència i l’autoregulació d’un mateix. És imprescindible que tots i totes destinem esforços per respectar i promoure el dret de l’infant a participar plenament en la vida cultural i artística i afavorir oportunitats de participació en activitats culturals, artístiques, recreatives i d’esplai.

Comenta aquest article

PUBLICITAT