PUBLICITAT

Andorra La Vella

L’accessibilitat de l’habitatge ja no serà un motiu per apujar el lloguer

Els arrendataris no tindran l’obligació de deixar la vivenda com estava abans de fer les obres d’adaptació

Per ESTEFANIA GRACIA

Un gos pigall entrenat per ajudar a les persones amb discapacitat.
Un gos pigall entrenat per ajudar a les persones amb discapacitat. | EL PERIÒDIC
El Govern va presentar ahir un projecte de llei de mesures urgents per a l’aplicació del conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat. La nova legislació té el propòsit de realitzar canvis en 12 normes actuals i se centra en millorar la situació actual de les persones del país que pateixen alguna discapacitat.
 
Una de les lleis que modifica el projecte és la d’arrendaments de finques urbanes, que data de l’any 1999. Entre els canvis que s’establiran es troba la prohibició d’incrementar el lloguer en cas que el propietari faci obres de millora per a l’accessibilitat de l’habitatge a l’arrendatari o els familiars que tenen una discapacitat, ja que fins ara, és una pràctica que s’havia detectat al Principat. 
 
Així mateix, es garantirà que si un ciutadà fa obres indispensables per a l’accessibilitat en l’habitatge de lloguer on està instal·lat, aquest no haurà de reposar la vivenda al seu estat inicial un cop deixi l’habitatge, sempre i quan aquestes obres s’hagin fet seguint uns criteris de disseny universal. I és que segons va especificar ahir el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, hi hagut ocasions en què l’arrendatari s’ha gastat molt més en deixar l’habitatge com estava que en realitzar les obres d’accessibilitat, en alguns casos, fins i tot l’augment de despeses ha estat «més del doble». 
 
A més, amb el nou projecte de mesures urgents s’afegeix l’accessibilitat entre els elements «que faculten al propietari per exigir la realització de les obres necessàries per dotar l’immoble de les condicions mínimes». Per tant, els propietaris podran demanar a la comunitat de veïns que sufraguin les obres d’accessibilitat de l’edifici. 
 
Tot i aquestes modificacions, el Govern haurà d’elaborar un projecte de llei de modificació de la Llei d’accessibilitat en el període de dos anys. Aquesta haurà de tenir en compte els conceptes d’accessibilitat i de disseny universal en els diferents àmbits i, de manera especial, l’accessibilitat cognitiva, el turisme accessible, els productes de suport i mitjans de comunicació, especialment les TIC.
 
Altres canvis / D’altra banda, el projecte també proposa canvis en la legislació de tinença i protecció d’animals. En aquest cas, s’augmenta la gravetat de la infracció quan s’incompleixen les excepcions en relació amb els gossos d’assistència, per exemple, quan un establiment prohibeix la entrada a una persona invident que va acompanyada d’un gos pigall. Tanmateix, les mesures urgents modifiquen la llei qualificada del matrimoni. I és que a partir d’ara s’eliminarà la causa de separació basada en les pertorbacions mentals. 
 
A més, variant la legislació de regulació dels jocs d’atzar, se suprimiran els articles que prohibien l’accés a les sales de joc pel fet de tenir una discapacitat psíquica, o que només permetien l’accés a aquestes sales i la participació en el quinto tradicional si els ciutadans en qüestió anaven acompanyats d’una persona tutelar. 
 
Definició / El nou projecte de llei modifica diferents articles de la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat. Un d’ells és el que inclou el concepte de persona amb discapacitat, que a partir d’ara tindrà la següent definició: «persones que tenen deficiències físiques, mentals, intel·lectuals o sensorials a llarg termini que, en interactuar amb diverses barreres, poden impedir la seva participació plena i efectiva en la societat en igualtat de condicions amb les altres persones». 
 
Tot i això, s’encomana al Govern que elabori un projecte de llei dels drets de les persones amb discapacitat en el període de dos anys. Aquest haurà de reprendre els conceptes i principis del CDPD, i refondre les disposicions del Projecte de llei de mesures urgents que modifiquen la LGDPD.
 
Relacions laborals / Una altra modificació és que quan l’infant o el progenitor tinguin una discapacitat reconeguda d’acord amb els barems de la Conava s’ampliarà la durada del període de descans per maternitat i adopció en dos setmanes més. En el cas de paternitat, s’allargarà una setmana més.
 
Altres accions / A banda d’aquestes modificacions, el projecte encomana al Govern que en un temps breu (un o dos anys) elabori un projecte de llei integral en matèria d’igualtat i no-discriminació i un projecte de llei en matèria d’ocupació i que modifiqui la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum per incloure les mesures necessàries per garantir el dret del sufragi en condicions d’igualtat per part de les persones amb discapacitat, així com que modifiqui la Llei d’ordenament del sistema educatiu andorrà perquè tingui en compte les disposicions del CDPD i les modificacions que s’han fet de la LGDPD. A més, es demana que l’Executiu revisi els protocols d’atenció a les víctimes d’infraccions penals per incloure-hi la vulnerabilitat especial de les persones amb discapacitat, especialment les dones i les nenes. 

Comenta aquest article

PUBLICITAT
PUBLICITAT