PUBLICITAT

Andorra la Vella

La CASS entén que ‘l’atur andorrà’ té cabuda en la normativa europea

L’organisme està estudiant què representarà i com repercutirà l’acord d’associació en l’àmbit social

Per Lara Ribas

Documents de sol·licitud de diverses prestacions dirigides a la Caixa Andorrana de la Seguretat Social.
Documents de sol·licitud de diverses prestacions dirigides a la Caixa Andorrana de la Seguretat Social. | Maricel Blanch

La CASS assegura que la prestació econòmica per desocupació involuntària que existeix a Andorra pot continuar mantenint l’estatus de prestació social en el marc de l’acord d’associació amb la Unió Europea. «L’article 70 del Reglament 883/2004, sobre la Coordinació dels Sistemes de Seguretat Social, preveu que el subsidi d’atur no sigui contributiu i, per tant, que no entri dins de la coordinació del sistema de seguretat social», va posar de relleu el president del Consell d’Administració de la CASS, Jean-Michel Rascagneres. 

Tot manifestant que li ha molestat una mica veure que la gent no està sent ben informada davant de la polèmica suscitada al voltant del subsidi d’atur en les últimes setmanes, Rascagneres va voler deixar ben clar que «l’anàlisi tècnica evidencia que la prestació pot seguir quedant fora de l’apartat contributiu com està ara». Tot i així, va advertir que «l’àmbit polític pot donar una interpretació més restrictiva o més extensiva d’aquest article». Malgrat que encara no s’ha començat a negociar el reglament, Rascagneres va assegurar desconèixer «si en el marc de les converses la UE demana que el subsidi d’atur passi a ser contributiu».

Article clau

El president de l’òrgan de decisió de la CASS va subratllar que aquest reglament europeu distingeix entre l’annex VI, on s’inclouen totes les prestacions de la seguretat social o contributives, és a dir, aquelles que la gent pot obtenir si ha cotitzat i que, per tant, també són exportables, i l’annex X, on es recullen les prestacions socials, és a dir, aquelles que són finançades per l’Estat a través dels impostos. Precisament en aquest apartat es troba la prestació econòmica per desocupació involuntària que hi ha Andorra i que les autoritats assimilen al subsidi d’atur encara que cal complir tot un seguit de condicions per gaudir-ne. 

Més enllà de la desocupació, el reglament de la UE preveu la cobertura de moltes altres prestacions

L’article 70 mencionat per Rascagneres estableix que «s’entén per ‘prestacions especials en metàl·lic no contributives’ aquelles que tenen per objecte proporcionar cobertura addicional, substitutòria o auxiliar dels riscos coberts per les branques de seguretat social [entre les quals les prestacions per desocupació] i que garanteixin a les persones en qüestió uns ingressos mínims de subsistència respecte a la situació econòmica i social en l’Estat membre de què es tracti». Per tant, dona cabuda a la prestació andorrana.

Altres implicacions

«Nosaltres estem analitzant tot el que implica aquest reglament per poder informar-ne el Govern, que és l’encarregat de la negociació», va destacar el president del Consell d’Administració. De moment, al juliol ja van participar en una reunió a Brussel·les dins del marc de la negociació per presentar el sistema de seguretat social del Principat i, en realitat, va ser voluntat de la mateixa parapública començar a elaborar un informe per saber què representava l’acord que es firmaria i quina podria ser-ne la repercussió. «Ningú ens ha encarregat formalment cap informe, la realitat és que la CASS s’ha preocupat per dur a terme aquesta anàlisi. Per això vam constituir un equip de treball, integrat per tres treballadors de la parapública i el professor Danny Pieters, que des de l’abril està estudiant el reglament d’àmbit social per saber exactament on ens estem posant», va especificar Rascagneres. 

La parapública va acudir al juliol a Brussel·les per presentar el sistema de seguretat social andorrà

Més enllà del subsidi d’atur, el president de l’òrgan de decisió de la CASS va recordar que els annexos comporten moltes més prestacions socials: malaltia, maternitat i paternitat, invalidesa, vellesa, supervivència, accidents de treball i malaltia professional, defunció, prejubilació i familiars. En l’informe que la parapública ja té pràcticament enllestit i que està a punt de lliurar al Govern, s’han quantificat tots els costos. «També hi ha avantatges per als assegurats; per exemple, amb la lliure circulació de persones podran ser atesos a qualsevol estat membre de la UE, de la mateixa manera que nosaltres haurem d’atendre els turistes», va detallar Rascagneres. Ara bé, ja va indicar que moltes simulacions no es poden fer avui. «Sabem que qüestions com assumir un subsidi d’atur contributiu –si acaba sent així– comportaran un cost, però calcular-ho quan encara no ha ni començat la negociació és precipitar-se», va sentenciar.

PUBLICITAT
PUBLICITAT